Urbanizam, arhitektura i dizajn

A History of Ottoman Architecture

A History of Ottoman Architecture

Goodwin
Godfrey Goodwin

Kad se prvi put pojavila Goodwinova studija je odmah postala ultimativno djelo o otomanskoj arhitekturi. Još uvijek je to jedina sveobuhvatna studija na engleskom jeziku o zadnja dva stoljeća turske arhitekture.

Thames and Hudson, 1992.
Engleski. Latinica. Broširano.
34,99
Antički grad na istočnom Jadranu

Antički grad na istočnom Jadranu

Mate Suić

Knjiga Mate Suića “Antički grad na istočnom Jadranu” predstavlja veliko obogaćenje hrvatske znanstvene literature u kojoj se proučava arheološka, urbanistička i arhitektonska problematika antičkog razdoblja.

Sveučilišna naklada Liber (SNL), 1976.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
53,26
Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju

Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju

Fra Mirko Marić, Emilio Marin, Branimir Župić, Igor Uranić, Nenad Cambi, Ema Višić-Ljubić, Anamar...
Matica hrvatska, 2008.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
21,4315,00
Arhitektura secesije u Rijeci / Secessional Architecture in Rijeka 1-2

Arhitektura secesije u Rijeci / Secessional Architecture in Rijeka 1-2

Berislav Valušek, Diana Glavočić, Marco Pozzetto, Andras Hadik, Olga Magaš, Nataša Ivančević, Nan...

Nakon izložbe Moderna arhitektura Rijeke (1918-1945) koja je održana 1996. godine, riječka Moderna galerija nastavlja trilogijski projekt Arhitektura i urbanizam Rijeke (1867-1945) izložbom i katalogom Arhitektura secesije u Rijeci (1900-1925)..

24 sata, 1997.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
Knjiga se sastoji od dva toma
29,42
Čaršija i gradski centar

Čaršija i gradski centar

Vladimir Macura

Razvoj središta varoši i grada Srbije XIX i prve polovine XX veka

Gradina, 1984.
Srpski. Latinica. Broširano.
7,99
Češka secese

Češka secese

Petr Wittlich
Odeon, 1982.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
17,28
Dizajneri sa zlatnog brda - od mons aureusa do bauhausa

Dizajneri sa zlatnog brda - od mons aureusa do bauhausa

Muzej suvremene umjetnosti, 2015.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
9,99
Domovi kraljeva: Najlepše građevine i prostori sveta

Domovi kraljeva: Najlepše građevine i prostori sveta

Harry C. Lindinger

Knjiga "Domovi kraljeva" pripada zbirci knjiga "Najlepše građevine i prostori sveta" i obrađuje kraljevske dvorce poput dvorca u Versaillesu, Perzepolisa, Kremlja i druge.

Vuk Karadžić, 1986.
Srpski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
7,24
Fiskovićev zbornik I-II : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Cvita Fiskovića

Fiskovićev zbornik I-II : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Cvita Fiskovića

Branko Kirigin, Marin Zaninović, Jasna Jeličić, Emilio Marin, Nenad Cambi, Nikola Jakšić, Nikša P...

Zbornik radova posvećenih sedamdesetgodišnjici života povjesničara umjetnosti Cvite Fiskovića.

Književni krug, 1980.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
Knjiga se sastoji od dva toma
25,46
Franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakoba : The Franciscan moastery and church of ss Philip and James

Franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakoba : The Franciscan moastery and church of ss Philip and James

Biškupić et al.
Božo Biškupić, Ružica Marić, Vlado Horvat, Zlatko Karač, Marija Mirković, Paškal Cvekan, Ivo Lent...
Gradski muzej Vukovar, 1998.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
13,48