Urbanizam, arhitektura i dizajn

A History of Ottoman Architecture

A History of Ottoman Architecture

Goodwin
Godfrey Goodwin

Kad se prvi put pojavila Goodwinova studija je odmah postala ultimativno djelo o otomanskoj arhitekturi. Još uvijek je to jedina sveobuhvatna studija na engleskom jeziku o zadnja dva stoljeća turske arhitekture.

Thames and Hudson, 1992. Broširano.
34,99
Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju

Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju

Fra Mirko Marić, Emilio Marin, Branimir Župić, Igor Uranić, Nenad Cambi, Ema Višić-Ljubić, Anamar...
Matica hrvatska, 2008. Tvrde korice.
21,4317,14
Arhitektura secesije u Rijeci / Secessional Architecture in Rijeka 1-2

Arhitektura secesije u Rijeci / Secessional Architecture in Rijeka 1-2

Berislav Valušek, Diana Glavočić, Marco Pozzetto, Andras Hadik, Olga Magaš, Nataša Ivančević, Nan...

Nakon izložbe Moderna arhitektura Rijeke (1918-1945) koja je održana 1996. godine, riječka Moderna galerija nastavlja trilogijski projekt Arhitektura i urbanizam Rijeke (1867-1945) izložbom i katalogom Arhitektura secesije u Rijeci (1900-1925)..

24 sata, 1997. Broširano.
Knjiga se sastoji od dva toma
29,42
Čaršija i gradski centar

Čaršija i gradski centar

Vladimir Macura

Razvoj središta varoši i grada Srbije XIX i prve polovine XX veka

Gradina, 1984. Broširano.
7,995,59
Češka secese

Češka secese

Petr Wittlich
Odeon, 1982. Tvrde korice s ovitkom.
17,28
Diocletian palace

Diocletian palace

Marasović, Marasović
Tomislav Marasović, Jerko Marasović

Ilustrirano s 99 c/b fotografija (s opisima) i 51 manjom c/b fotografijom (s opisima i dva prozirna sloja). Uključuje bibliografiju. Palača je sagrađena u Splitu za cara Dioklecija od god. 295-305 AD.

Zora, 1970. Tvrde korice s ovitkom.
18,26
Dizajneri sa zlatnog brda - od mons aureusa do bauhausa

Dizajneri sa zlatnog brda - od mons aureusa do bauhausa

Muzej suvremene umjetnosti, 2015. Tvrde korice.
9,99
Frank Lloyd Wright: Arhitektura – protagonisti

Frank Lloyd Wright: Arhitektura – protagonisti

Gianluca Gelmini
24 sata, 2008. Tvrde korice.
7,99
Graditeljstvo u Hrvatskoj - Arhitektura i urbanizam

Graditeljstvo u Hrvatskoj - Arhitektura i urbanizam

Mohorovičić
Andre Mohorovičić

Bogato opremljeno ilustracijama i fotografijama u boji.

Školska knjiga, 1992. Tvrde korice s ovitkom.
18,64
Iz istarske spomeničke baštine

Iz istarske spomeničke baštine

Fučić
Branko Fučić

Branko Fučić (Dubašnica, 1920-Rijeka, 1999), povjesničar umjetnosti i kulture, znanstvenik i esejist, stručnjak za srednjovjekovno zidno slikarstvo Istre i hrvatsko-glagoljsku baštinu, vrsni pedagog.

Matica hrvatska, 2006. Tvrde korice s ovitkom.
Knjiga se sastoji od dva toma
39,99