Stjepan Sršan

Stjepan Sršan

Hrvatski povjesničar (Podturen kraj Čakovca, 7. IV. 1941 – Osijek, 30. VII. 2014), diplomirao je teologiju u Đakovu (1965) i klasičnu filologiju u Beogradu (1978), doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu temom Latinske pjesme slavonskih pjesnika tiskane u Osijeku u XVIII. i prvoj polovici XIX. st. (1987). Od 1975. bio je zaposlen u Povijesnom arhivu u Osijeku (danas Državni arhiv) na Odjelu za stariju građu. Bavio se istraživanjem prošlosti Osijeka i istočne Hrvatske, priređivanjem i objavljivanjem povijesne građe Osijeka i Slavonije, posebice one koja se odnosi na razdoblje od XVIII. st. Od 1991. ravnatelj Državnog arhiva u Osijeku. Bio je dugogodišnji predsjednik Hrvatsko-njemačkoga društva, te redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Osijeku. Značajnija djela: Osječki ljetopisi: 1686–1945. (koautorica Branka Štinc, 1993), Baranja (1993), Povijest Osijeka (1996), Stjepan Radić i Hrvatska (1996), Baranja na starim kartama i nacrtima (1997), Baranja 1785. godine (1999), Ulice i trgovi grada Osijeka (2001), Sjeveroistočne granice Hrvatske (2003), Život i djelo dr. Ante Starčevića (2006), Biografije učitelja i profesora osječkih gimnazija i srednjih škola od 1855. do 1945. godine (2009).


Naslovi u ponudi

Baranja 1785. godine

Baranja 1785. godine

Stjepan Sršan
Državni arhiv u Osijeku, 1999.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
12,88
Baranja – Stanovništvo 1766. – Beljsko vlastelinstvo 1824

Baranja – Stanovništvo 1766. – Beljsko vlastelinstvo 1824

Stjepan Sršan

Nakon velikog i teškog turskog poraza kod Nagy-Harsanya, 12. je rujna 1687. godine austrijska carska vojska, u čijem su sastavu bile mađarske i hrvatske čete, oslobodila Baranju od osmanske vlasti.

Državni arhiv u Osijeku, 2002.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
9,96
Čepin - Prilog za proučavanje zavičajne povijesti

Čepin - Prilog za proučavanje zavičajne povijesti

Stanko Andrić, Vinko Ivić, Stjepan Sršan, Zlata Živaković-Kerže

Monografija je koncipirana da od sadašnjosti prelazi najprije na daleku, a s ove na bližu prošlosti. U monografiji su navedeni mnogi Čepinci, imenom i prezimenom, čime smo željeli udahnuti duh vremena o kojem se piše te je ova monografija i spomen na njih

Hrvatski institut za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2009.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
29,64
Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek - Donji grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek - Donji grad

Stjepan Sršan, Vilim Matić

Spomenica 1875.-2000.

Vlastita naklada, 2000.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
3,99
Gospodarska izvješća Iločkog vlastelinstva (1918.-1928.)

Gospodarska izvješća Iločkog vlastelinstva (1918.-1928.)

Stjepan Sršan

Ova knjiga pruža uvid u ekonomske aspekte vlastelinstva, njegove resurse i aktivnosti tijekom navedenog desetljeća.

Državni arhiv u Osijeku, 2006.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
8,98
Inventar iločkog vlastelinstva 1886. godine

Inventar iločkog vlastelinstva 1886. godine

Stjepan Sršan
Državni arhiv u Osijeku, 2001.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
4,64
Izvori za povijest zdravstva Osijeka i Hrvatske 1865. - 1938.

Izvori za povijest zdravstva Osijeka i Hrvatske 1865. - 1938.

Stjepan Sršan
Državni arhiv u Osijeku, 2007.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
10,147,61
Kanonske vizitacije knjiga I. - Baranja 1729.-1810.

Kanonske vizitacije knjiga I. - Baranja 1729.-1810.

Stjepan Sršan

Kanonske su vizitacije, dakako, pisane službenim latinskim jezikom. Njihovi se izvornici čuvaju u Biskupijskom arhivu u Pečuhu.

Državni arhiv u Osijeku, 2003.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
14,84
Kanonske vizitacije knjiga II. - Baranja 1829.-1845.

Kanonske vizitacije knjiga II. - Baranja 1829.-1845.

Stjepan Sršan

Kanonske vizitacije Baranje 1829. godine dobro su sistematizirane, detaljnije su i opširnije, a postupci nadzora župa te opisivanja stanja dobro su uhodani.

Državni arhiv u Osijeku, 2004.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
14,86
Kanonske vizitacije knjiga V. -Osijek i okolica 1732.-1833.

Kanonske vizitacije knjiga V. -Osijek i okolica 1732.-1833.

Stjepan Sršan

Knjiga donosi latinski i usporedni hrvatski prijevod kanonskih vizitacija Osijeka i okolice od prve sačuvane vizitacije Osijeka 1732. pa do 1833. (odnosno za Čepin 1899.) godine.

Državni arhiv u Osijeku, 2007.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
14,98