Egzistencijalizam

Aus der Erfahrung des Denkens

Aus der Erfahrung des Denkens

Heidegger
Martin Heidegger
Pfullingen Neske Verlag, 1976. Broširano.
14,99112,94
Biće i ništavilo: Ogled iz fenomenološke ontologije I-II

Biće i ništavilo: Ogled iz fenomenološke ontologije I-II

Sartre
Jean-Paul Sartre

Sartreovo prvo filozofsko djelo. On tu razlikuje "Bitak po sebi" i "Bitak za sebe". Bitak po sebi je masivna materija, ona je vječna i ona sve u sebe uvlači. Bitak za sebe je svijest. Egzistencija čovjeka se stalno suprotstavlja bitku po sebi.

Nolit, 1984. Tvrde korice s ovitkom.
Knjiga se sastoji od dva toma
23,46176,76
Der europäische Nihilismus

Der europäische Nihilismus

Heidegger
Martin Heidegger
Pfullingen Neske Verlag, 1967. Broširano.
29,99225,96
Der philosophische Glaube

Der philosophische Glaube

Jaspers
Karl Jaspers
Suhrkamp Verlag, 1974. Broširano.
4,9937,60
Egzistencijalizam je humanizam

Egzistencijalizam je humanizam

Sartre
Jean-Paul Sartre

Egzistencijalizam je humanizam je Sartreovo djelo u kojem on objašnjava egzistencijalizam kao humanističku filozofiju. Po Sartreu "egzistirati" znači jednostavno "biti tu" i ne postoji ništa što bi čovjeku moglo definirati karakter i ciljeve u životu.

Veselin Masleša, 1964. Tvrde korice s ovitkom.
11,2484,69
Gelassenheit

Gelassenheit

Heidegger
Martin Heidegger
Pfullingen Neske Verlag, 1959. Broširano.
19,99150,61
Jastvo i drugi

Jastvo i drugi

Leing
Ronald Leing

Leingov kulturni utjecaj, bilo da smo za ili protiv njegove antipsihijatrije, nesporan je. Jastvo i drugi je pronicljiv i potresan napad na bezdušnu znanost, nesvjesnu vlastitog sadizma - to je bogata, sugestivna, argumentirana i humana knjiga.

Bratstvo-Jedinstvo, 1989. Broširano s ovitkom.
7,6257,41
Nesahranjeni mrtvaci / Obzirna bludnica

Nesahranjeni mrtvaci / Obzirna bludnica

Sartre
Jean-Paul Sartre

Knjiga izdana u stilu francuskih nakladnika, s prijevodom poznatog pjesnika Radovana Ivšića, listovi neorezani.

Matica hrvatska, 1951. Broširano.
8,9967,74
Nietzsche

Nietzsche

Heidegger
Martin Heidegger
Pfullingen Neske Verlag, 1961. Tvrde korice s ovitkom.
Knjiga se sastoji od dva toma
79,99602,68
Nihilizam i suvremenost : na Nietzscheovu tragu

Nihilizam i suvremenost : na Nietzscheovu tragu

Žarko Paić

Žarko Paić zagovara pristup koji označava prelazak granica teorije umjetnosti i estetike, a način kazivanja usmjeren je pokušaju da jedinstvenim filozofijskim uvidom otvori problem suvremenosti

Litteris, 2021. Broširano.
13,2199,53