Marko Ristić

Marko Ristić

Srpski književnik (Beograd, 20. VI. 1902 – Beograd, 12. VII. 1984), diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1925. Supokretač časopisa Putevi i Svedočanstva (oba 1922) te almanaha Nemoguće (1930), 1928–29. bio je književni kritičar beogradskoga dnevnog lista Politika, a 1945–51. jugoslavenski veleposlanik u Francuskoj. Potkraj 1920-ih i početkom 1930-ih vodeći teoretičar srpskoga nadrealizma; zauzimao se za potpunu slobodu stvaralaštva i kritizirao utilitarnu književnost: Pozicija nadrealizma (1930., s D. Matićem), Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog (1931., s K. Popovićem), Anti-Zid (1932., s Vanom Borom). Esejom Predgovor za nekoliko nenapisanih romana (1936) započeo je miješanje teorijskih i dnevničko-memoarskih pa i fikcionalnih fragmenata (karakteristični su eseji San i istina Don Kihota, Galaktička sanjarija, Iz noći u noć, objavljeni 1939. u časopisu Pečat). U duhu je nadrealizma i poema Turpituda (1938). Nakon II. svjetskoga rata, napustivši nadrealistička stajališta (što je osobito razvidno u knjizi Politička književnost, 1958), pisao je eseje o hrvatskoj, srpskoj i francuskoj književnosti (knjige Književna politika, 1952; Prostor-Vreme, 1952; Krleža, 1954) te memoarske zapise (Hacer Tiempo, 1964).

Citiranje: Ristić, Marko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 10. 2023.


Naslovi u ponudi

Poezija nadrealizma u Beogradu 1924.-1933.

Poezija nadrealizma u Beogradu 1924.-1933.

Moni de Buli, Oskar Davičo, Koča Popović, Dušan Matić, Marko Ristić, Vane Živadinović-Bor, Aleksa...

Čitanka automatskih tekstova i nadrealističkih pjesama

Rad, 1980.
Srpski. Latinica. Broširano.
9,99
Politička književnost

Politička književnost

Marko Ristić
Naprijed, 1958.
Srpski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
9,99 - 14,99
Predgovor za nekoliko nenapisanih romana i dnevnik tog predgovora

Predgovor za nekoliko nenapisanih romana i dnevnik tog predgovora

Marko Ristić

Pretisak izdanja iz 1935. godine. Prosveta, Beograd 1953. godine. Esejom Predgovor za nekoliko nenapisanih romana (1936) Ristić je započeo s miješanjem teorijskih i dnevničko-memoarskih pa i fikcionalnih fragmenata.

Prosveta, 1953.
Srpski. Ćirilica. Broširano.
12,32
Prisustva

Prisustva

Marko Ristić

Ristićevi književni ogledi o Aleksandru Vuči, Milanu Dedincu, Miroslavu Krleži, Milošu Crnjanskom, Rastku Petroviću, A. B. Šimiću i Paulu Eluardu.

Nolit, 1966.
Srpski. Latinica. Tvrde korice.
8,326,24
Svedočanstva pod zvezdama

Svedočanstva pod zvezdama

Marko Ristić
Rad, 1981.
Srpski. Latinica. Broširano s ovitkom.
9,28 - 9,29
Svedok ili saučesnik

Svedok ili saučesnik

Marko Ristić
Nolit, 1970.
Srpski. Latinica. Broširano.
18,42 - 18,64