Homeland book

100 godina mosta na rijeci Dravi - Donji Miholjac

100 godina mosta na rijeci Dravi - Donji Miholjac

Hrvatsko društvo za ceste - Via Vita, 2008.
Croatian. Latin alphabet. Hardcover.
12.99
20 godina Komunalne banke i štedionice u Osijeku

20 godina Komunalne banke i štedionice u Osijeku

Mažuran et al.
Ive Mažuran, Dragutin Singer, Miljenko Obradović
Litokarton, 1974.
Croatian. Latin alphabet. Paperback.
6.85
60 godina djelovanja OŠ Dobriša Cesarić

60 godina djelovanja OŠ Dobriša Cesarić

OŠ Dobriša Cesarić, 1999.
Croatian. Latin alphabet. Paperback.
2.00
725 godina franjevaca u Virovitici

725 godina franjevaca u Virovitici

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), 2006.
Croatian. Latin alphabet. Hardcover.
10.50
90 godina osječkog električnog tramvaja

90 godina osječkog električnog tramvaja

Josip Nađ

Monograph 90 years of the electric tram in Osijek.

Matica hrvatska, 2016.
Croatian. Latin alphabet. Hardcover.
18.22 - 18.24
A New Picture of the Cultural Heritage of the City of Ilok

A New Picture of the Cultural Heritage of the City of Ilok

Branka Šulc
Muzej grada Iloka, 2010.
English. Latin alphabet. Paperback.
5.98
Antologija sriemskih pisaca

Antologija sriemskih pisaca

Družtvo Sriemski Hrvat, 1944.
Croatian. Latin alphabet. Hardcover.
13.99
Arheološke spoznaje o Sotinu - Rezultati probnih istraživanja 2008. - 2010.

Arheološke spoznaje o Sotinu - Rezultati probnih istraživanja 2008. - 2010.

Mirela Hutinec, Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar, Mato Ilkić
Gradski muzej Vukovar, 2010.
Croatian. Latin alphabet. Paperback.
2.98
Arhitektura secesije u Rijeci / Secessional Architecture in Rijeka 1-2

Arhitektura secesije u Rijeci / Secessional Architecture in Rijeka 1-2

Berislav Valušek, Diana Glavočić, Marco Pozzetto, Andras Hadik, Olga Magaš, Nataša Ivančević, Nan...
24 sata, 1997.
Croatian. Latin alphabet. Paperback.
The book consists of two volumes
29.42
Baranja 1785. godine

Baranja 1785. godine

Sršan
Stjepan Sršan
Državni arhiv u Osijeku, 1999.
Croatian. Latin alphabet. Paperback.
12.88