Fiskovićev zbornik I-II : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Cvita Fiskovića

Fiskovićev zbornik I-II : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Cvita Fiskovića

Branko Kirigin, Marin Zaninović, Jasna Jeličić, Emilio Marin, Nenad Cambi, Nikola Jakšić, Nikša Petrić, Andre Mohorovičić, Anđelko Badurina, Igor Fisković, Đuro Basler, Josip Lučić, Ivo Petricioli, Branko Fučić

Zbornik radova posvećenih sedamdesetgodišnjici života povjesničara umjetnosti Cvite Fiskovića.

Sadrži: Biografija Cvita Fiskovića. str. 5-8 Bibliografija radova Cvita Fiskovića : 1932-1979. str. 9-42 Megarska zdjela iz Herceg-Novog / Branko Kirigin. str. 43-48 Dionozijska posuda iz Hvara / Marin Zaninović. str. 49-60 Mensa ponderaria iz Asserije / Jasna Jeličić. str. 61-68 Salonitana christiana (III) : o salonitanskim primjerima "crkve bez krova" : (basilica discoperta) / Duje Rendić-Miočević. str. 69-84 Starokršćanska oltarna pregrada na Mirju nedaleko od Postira / Emilio Marin. str. 85-90 Naknadna razmišljanja o dva staklena privjeska u Arheološkom muzeju u Splitu / Nenad Cambi. str. 91-96 Zabati oltarne Pregrade iz crkvine u Biskupiji kod Knina / Nikola Jakšić. str. 97-110 Arheološka istraživanja poluotoka Pelješca / Nikša Petrić. str. 111-118 Kultura Hrvatske X stoljeća u okviru istovremenog kulturnog medija Evrope / Andre Mohorovičić. str. 119-130 Le testimonianze archeologiche, monumentali ed artistiche nelle relazioni fra le due sponde adriatiche / Pier Fausto Palumbo. str. 131-141 Motivi izbora sv. Vlaha za patrona grada Dubrovnika / Anđelko Badurina. str. 142-148 Crkvice-kripte na Crnogorskom primorju / Pavle Mijović. str. 149-158 Crkvica sv. Kuzme i Damjana u Zablaću na Korčuli : (prilog analizi naše srednjovjekovne arhitekture) / Igor Fisković. str. 159-173 O donatorima crkve sv. Nikole u Velom Varošu u Splitu i o crkvama toga sveca u splitskim izvorima XI i XII stoljeća / Vesna Jakić-Cestarić. str. 174-189 Beleške o iluminacijama južne Italije i Dalmacije u srednjem veku / Jovanka Maksimović. str. 190-199 Romanički kapiteli iz Kreševa / Đuro Basler. str. 200-207 Romanički kip Gospe u Šibeniku / Ksenija Cicarelli. str. 208-214 Tragovi prve srebrne pale kotorske katedrale iz XIV stoljeća / Miloš Milošević. str. 215-224 Freska u crkvi Sv. Luke u Kotoru / Vojislav J. Đurić. str. 225-240 Jedan klesar iz XIV stoljeća u Dubrovniku / Josip Lučić. str. 241-245 Zvono majstora Bela i Vivencija u Zadru / Sofija Petricioli. str. 246-251 Tragom kipara "Paulusa de Sulmona" / Ivo Petricioli. str. 252-266 Tragom trogirskoj sfragistici / Ivo Babić. str. 267-273 Glagoljica i dalmatinski spomenici / Branko Fučić. str. 274-284 Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama između primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku / Đurđe Bošković. str. 285-290 Srednjevekovna ikona Bogorodice Eleuse iz Zadra / Mirjana Čorović-Ljubinković. str. 291-296 Kip gotičke Madone iz Gradišća / Anđela Horvat. str. 297-301 Predziđe dubrovačke Minčete u zamisli Michelozza / Ana Deanović, Ivo Tenšek. str. 302-312 O zvoniku dubrovačke crkve Sv. Dominika / Verena Han. str. 313-320 Civilta delle ville di Ragusa / Michelangelo Muraro. str. 321-331 Kalež i pokaznica Jurja Divnića u Šibeniku / Josip Ante Soldo. str. 332-341 Državni grbovi Dubrovačke Republike / Vito Galzinski. str. 342-354 Mješoviti gotičko-renesansni stil arhitekta Jurja Matejeva Dalmatinca / Radovan Ivančević. str. 355-380 Triptih radionice Jurja Dalmatinca u Gornjem Humcu na Braču / Davor Domančić. str. 381-386 Slika Lovra Marinova Dobričevića na otoku Gospe od Škrpjela i njezini srebrni ukrasi / Gracija Brajković. str. 387-402 Prilog poznavanjau riznice trogirske katedrale / Nevenka Bezić-Božanić. str. 403-410 O manastiru Savini / Dejan Medaković. str. 411-426 Testimonianze storico-artistiche sui rapporti economici e culturali tra Ragusa e Ancona / Mario Natalucci. str. 427-435 Tri renesansno-barokna mortara u Trogiru / Magdalena Dragičević. str. 436-441 Tursko paljenje dijela Hektorovićeva Tvrdalja / Stjepan Plančić. str. 442-448 Morfološka inercija i problem manirizma / Grgo Gamulin. str. 449-467 Per il Ponzono e lo Zaniberti / Rodolfo Pallucchini. str. 468-473 Još jedno djelo Baldassarea D'Anna u Dalmaciji / Zoraida Demori-Staničić. str. 474-482 Dvije slike Domenica Peruzzinija u Dubrovniku i okolici / Kruno Prijatelj. str. 483-489 Mit i povijest na zidnim slikama u Sorkovićevu ljetnikovcu u Rijeci dubrovačkoj / Vladimir Marković. str. 490-514 Zlatarski žigovi na nekim predmetima u Zadru i Ninu / Ivan Bach. str. 515-524 Nekoliko radova augsburških i bečkih majstora iz 17. i početka 18. stoljeća u Dubrovniku / Ivo Lentić. str. 525-533 Kamene kapije muslimanskih kuća u Mostaru / Salih Rajković. str. 534-538 Spomenici mletačkog razdoblja u Gabeli / Anđelka Zelenika. str. 539-547 Carlo Roncalli ed il ciclo pittorico di Montegallo / Ileana Chiappini di Sorio. str. 548-554 Povijesne orgulje kao kulturna baština Dalmacije / Ladislav Šaban. str. 555-571 Obitelj Boschi i njena zbirka u Korčuli / Alena Fazinić. str. 572-610 Primjeri seoske stambene i gospodarske arhitekture na Pelješcu / Marija Planić-Lončarić. str. 611-616 O kožarskom zanatu u Splitu u XVIII i početkom XIX st. / Danica Božić-Bužančić. str. 617-637 Jedan austrougarski popis stećaka : (I. referat Koste Hörmanna na Arheološkom kongresu u Kijevu 1899. godine) / Šefik Bešlagić. str. 638-647 Fani Daubači-Brlić : (1830-1883) / Anka Simić-Bulat. str. 648-656 Dva primjera odnosa austrijskih vlasti prema umjetninama u prvoj polovini XIX st. u Dalmaciji i Istri / Vjekoslav Mašrtović. str. 657-663 Prilog proučavanju kulturnog kontinuiteta u materijalnoj kulturi jadranskog područja / Đurđica Petrović. str. 664-684 Stilski utjecaj u narodnoj nošnji / Marijana Gušić. str. 685-698 Prilog arhitekturi XIX stoljeća u Splitu / Deša Diana. str. 699-711 Prvenac Petra Smajića / Marjan Mušić. str. 712-716 Konzervatorske dileme uz obnovu krovišta tornja crkve Sv. Jurja u Belcu / Ivo Maroević. str. 717-726 Radovi Restauratorskog zavoda Hrvatske u Dalmaciji : (1968-1978) / Branko Lučić. str. 727-736 Spomenici kulture i turizam / Ante Marinović. str. 737-744

Urednik
Davor Domančić
Dimenzije
24 x 17 cm
Ukupan broj strana
1151
Nakladnik
Književni krug, Split, 1980.
 
Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
Jezik: Hrvatski.

Knjiga se sastoji od dva toma.

Jedan višetomni primjerak je u ponudi.

Dodano u košaricu!

Fiskovićev zbornik I-II : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Cvita Fiskovića
Prvi tom
Broj strana: 756
Stanje:Korišteno, u odličnom stanju
Oštećenja / nepogodnosti:
  • Blago oštećenje omota
Fiskovićev zbornik I-II : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Cvita Fiskovića
Drugi tom
Broj strana: 395
Stanje:Korišteno, u odličnom stanju
 

Zanima Vas i neka druga knjiga? Možete pretražiti našu ponudu pomoću tražilice ili prelistati knjige po kategorijama.

Možda će Vas zanimati i ovi naslovi

Zbornik radova o Marinu Držiću

Zbornik radova o Marinu Držiću

Vinko Foretić, Monica Partridge, Cvito Fisković, Josip Torbarina, Marin Franičević, Rafo Bogišić,...
Matica hrvatska, 1969.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
9,99
Umjetnost i naručitelji

Umjetnost i naručitelji

Danko Zelić, Sofija Sorić, Ana Munk, Iva Pasini Tržec, Milan Pelc, Dino Milinović, Jasenka Gudelj...

Zbornik radova sa znanstvenog skupa Dani Cvita Fiskovića, održanog u rujnu 2008. godine na Pelješcu i Korčuli.

Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 2010.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,56
Saint-Simon i Auguste Comte

Saint-Simon i Auguste Comte

Fiamengo
Ante Fiamengo

Drugi svezak Sociološke hrestomatije, koju je uredio Rudi Supek, s prijevodima odabranih tekstova Saint-Simona i Comtea.

Nakladni zavod Matice hrvatske, 1966.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
5,76
Dijalog povjesničara-istoričara 10/2

Dijalog povjesničara-istoričara 10/2

Akmadža et al.
Miroslav Akmadža, Bojan B. Dimitrijević, Vladimir Geiger, Igor Graovac, Filip Škiljan, Marica Kar...

Izlaganja na temu druge/socijalističke Jugoslavije 1945.-1991.

Zaklada Friedrich Naumann, 2008.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
6,995,24
Pojmovnik ruske avangarde #10

Pojmovnik ruske avangarde #10

Ova knjiga nudi 22 članka vodećih europskih i domaćih istraživača-rusista i slavista, pisanih krajem 1980-ih i na početku 1990-ih godina za dosad nikada objavljeni jubilarni svezak Pojmovnika ruske avangarde.

Sandorf, 2021.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
8,96
Čemu dijalog povjesničara/istoričara?

Čemu dijalog povjesničara/istoričara?

Mile Bjelajac, Andrea Feldman, Hans-Georg Fleck
Zaklada Friedrich Naumann, 2005.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
4,993,74