Sveučilišni udžbenici

Higijena i škola

Higijena i škola

Živko Prebeg, Živka Prebeg
Školska knjiga, 1982.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
5,50
Industrijska elektronika

Industrijska elektronika

Aleksandar Szabo
Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja za elektroniku, preciznu mehaniku i optiku "Ruđer Bošković", 1989.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
8,24
Interna medicina : Principi i praksa

Interna medicina : Principi i praksa

Udžbenik za studente i liječnike

Stvarnost, 1974.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
6,504,88
Interna medicina u praksi

Interna medicina u praksi

Milorad Mimica

Priručnik za liječnike i studente

Školska knjiga, 1975.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
9,98
Izazovi menadžmenta u XXI. stoljeću

Izazovi menadžmenta u XXI. stoljeću

Eliza G. C. Collins, Mary Anne Devanna

Izazovi menadžmenta u XXI. stoljeću knjiga je koja nastoji pružiti čitatelju trenutačni uvid u današnje cjelokupno poslovno okruženje, u ideje, vještine i u moć koju pruža posao menadžera i rukovoditelja.

Mate d.o.o, 2002.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
21,36
Javne financije

Javne financije

Dieter Brümmerhoff

U udžbeniku koji je pred nama govori se o analizi uzroka državnih odluka i njihovih učinaka na razna područja ekonomske aktivnosti. U prvom planu su javne financije, odnosno prihodi i rashodi države.

Mate d.o.o, 2000.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
17,4615,71
Katarakta

Katarakta

Čupak
Krešimir Čupak
Školska knjiga, 1990.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
10,99
Kirurgija

Kirurgija

Ivan Prpić, Helena Bauer
Medicinska knjiga, 1986.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
4,99 - 5,12
Kirurgija : Simptomi i klinički pregled

Kirurgija : Simptomi i klinički pregled

Ivan Bradić
Medicinska naklada, 1978.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
9,20
Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Svetozar Kurepa

Treće izdanje

Sveučilišna naklada Liber (SNL), 1979.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
9,98