Društvene znanosti

100 jednostavnih tajni uspješnih ljudi

100 jednostavnih tajni uspješnih ljudi

David Niven
Profil Knjiga, 2002. Broširano.
3,9930,06
111 jezičnih savjeta

111 jezičnih savjeta

Goranka Bartolec, Lana Hudeček, Željko Jozić, Ivana Matas, Milica Mihaljević
Jutarnji list. Broširano.
1,95 - 1,9914,69 - 14,99
1968. : godina koja je uzdrmala svijet

1968. : godina koja je uzdrmala svijet

Mark Kurlansky
Naklada Ljevak d.o.o., 2007. Tvrde korice.
14,99112,94
20 godina Komunalne banke i štedionice u Osijeku

20 godina Komunalne banke i štedionice u Osijeku

Mažuran et al.
Ive Mažuran, Dragutin Singer, Miljenko Obradović
Litokarton, 1974. Broširano.
6,8551,61
Acta Biologica : Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj (razdoblje 1948 - 1969.godine)

Acta Biologica : Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj (razdoblje 1948 - 1969.godine)

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1975. Broširano.
7,5056,51
Acta Biologica VI

Acta Biologica VI

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1970. Broširano.
7,5056,51
Acta Geologica : Bazenski klastiti donje krede (Oštre-formacija) Ivanščice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Acta Geologica : Bazenski klastiti donje krede (Oštre-formacija) Ivanščice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Jožica Zupanič, Ljubo Babić, Marta Crnjaković
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1981. Broširano.
7,5056,51
Acta Geologica : Cenozone u juri i donjoj kredi Velike Kapele, središnja Hrvatska

Acta Geologica : Cenozone u juri i donjoj kredi Velike Kapele, središnja Hrvatska

Ivo Velić
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1977. Broširano.
7,5056,51
Acta Geologica : Granice između krede i tercijara u svjetlu stratigrafije i sedimentologije biolititnog kompleksa u Medvednici (sjeverna Hrvatska)

Acta Geologica : Granice između krede i tercijara u svjetlu stratigrafije i sedimentologije biolititnog kompleksa u Medvednici (sjeverna Hrvatska)

Ante Polšak
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1985. Broširano.
7,5056,51
Acta Geologica : Metamorfne stijene u ofiolitnoj zoni Banije, Jugoslavija. II. amfioboliti (metabaziti)

Acta Geologica : Metamorfne stijene u ofiolitnoj zoni Banije, Jugoslavija. II. amfioboliti (metabaziti)

Vladimir Majer, Boško Lugović
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1985. Broširano.
7,505,6342,42