Sveučilišni udžbenici

Anatomija i fiziologija

Anatomija i fiziologija

Milan Zgrablić

Udžbenik za medicinske škole

Medicinska knjiga Beograd-Zagreb, 1978.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
6,20
Arheologija Bliskog istoka

Arheologija Bliskog istoka

Vidosava Nedomački

Predavanja na katedri za arheologiju Bliskog istoka

Naučna knjiga, 1981.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
11,98
Biokemija

Biokemija

Peter Karlson
Školska knjiga, 1971.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,99
Država

Država

Oleg Mandić
Narodne novine, 1969.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
8,76
Ekonomija

Ekonomija

Samuelson, Nordhaus
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus

Najpoznatiji udžbenik ekonomije daje jasan, točan i zanimljiv uvod u načela suvremene ekonomike i investicije američke i svjetske ekonomije. Ovo, petnaesto izdanje, uključuje ekonomiku zdravstva i ekonomiku zaštite okoliša.

Mate d.o.o, 2000.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
35,24
Ekonomija

Ekonomija

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus

Najpoznatiji udžbenik ekonomije daje jasan, točan i zanimljiv uvod u načela suvremene ekonomike i investicije američke i svjetske ekonomije. Ovo, petnaesto izdanje, uključuje ekonomiku zdravstva i ekonomiku zaštite okoliša.

Mate d.o.o, 1992.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
13,52 - 13,54
Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi

Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi

Dominick Salvatore

Knjiga primjenjuje ekonomsku teoriju (mikro i makroekonomiju) i metode analize znanosti o odlučivanju radi ispitivanja kako neka organizacija može najefikasnije postići svoje ciljeve ili namjere.

Mate d.o.o, 1994.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
21,3619,22
Ekonomska čitanka

Ekonomska čitanka

Samuelson
Paul A. Samuelson
Matica hrvatska, 1975.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
12,3411,11
Financijski menadžment

Financijski menadžment

Zoran Ivanović

U knjizi se, na osnovi znanstvenog istraživanja i autorovog dugogodišnjeg iskustva rada u banci, opisuje teorija i praksa financijskog menadžmenta u poduzeću.

Hotelijerski fakultet Opatija, 1997.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
12,56
Fotokoagulacija. Laser u oftalmologiji

Fotokoagulacija. Laser u oftalmologiji

Čupak
Krešimir Čupak
Zrinski, 1979.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
3,50