Zavičajna knjiga

100 godina mosta na rijeci Dravi - Donji Miholjac

100 godina mosta na rijeci Dravi - Donji Miholjac

Hrvatsko društvo za ceste - Via Vita, 2008.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
12,9911,69
20 godina Komunalne banke i štedionice u Osijeku

20 godina Komunalne banke i štedionice u Osijeku

Mažuran et al.
Ive Mažuran, Dragutin Singer, Miljenko Obradović
Litokarton, 1974.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
6,85
60 godina djelovanja OŠ Dobriša Cesarić

60 godina djelovanja OŠ Dobriša Cesarić

OŠ Dobriša Cesarić, 1999.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
2,00
725 godina franjevaca u Virovitici

725 godina franjevaca u Virovitici

Zbornik radova međunarodnog simpozija

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), 2006.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
10,50
90 godina osječkog električnog tramvaja

90 godina osječkog električnog tramvaja

Josip Nađ

Monografija 90 godina električnog tramvaja u Osijeku.

Matica hrvatska, 2016.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
18,24
A New Picture of the Cultural Heritage of the City of Ilok

A New Picture of the Cultural Heritage of the City of Ilok

Branka Šulc
Muzej grada Iloka, 2010.
Engleski. Latinica. Broširano.
5,98
Antologija sriemskih pisaca

Antologija sriemskih pisaca

Družtvo Sriemski Hrvat, 1944.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
13,99
Arheološke spoznaje o Sotinu - Rezultati probnih istraživanja 2008. - 2010.

Arheološke spoznaje o Sotinu - Rezultati probnih istraživanja 2008. - 2010.

Mirela Hutinec, Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar, Mato Ilkić
Gradski muzej Vukovar, 2010.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
2,98
Arhitektura secesije u Rijeci / Secessional Architecture in Rijeka 1-2

Arhitektura secesije u Rijeci / Secessional Architecture in Rijeka 1-2

Berislav Valušek, Diana Glavočić, Marco Pozzetto, Andras Hadik, Olga Magaš, Nataša Ivančević, Nan...

Nakon izložbe Moderna arhitektura Rijeke (1918-1945) koja je održana 1996. godine, riječka Moderna galerija nastavlja trilogijski projekt Arhitektura i urbanizam Rijeke (1867-1945) izložbom i katalogom Arhitektura secesije u Rijeci (1900-1925)..

24 sata, 1997.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
Knjiga se sastoji od dva toma
29,42
Baranja 1785. godine

Baranja 1785. godine

Sršan
Stjepan Sršan
Državni arhiv u Osijeku, 1999.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
12,889,66