Marksizam

Das Kapital. Buch II: Der Cirkulationsprocess des Kapitals. Dritte Auflage

Das Kapital. Buch II: Der Cirkulationsprocess des Kapitals. Dritte Auflage

Marx
Karl Marx

Kapital. Kritika političke ekonomije. Drugi svezak [Treće izdanje], s predgovorom Friedricha Engelsa.

Verlag von Otto Meissner, 1903.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
340,00
Das Kapital. Buch III: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion. Dritter Band, erster [und] zweiter Theil. Erste Auflage

Das Kapital. Buch III: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion. Dritter Band, erster [und] zweiter Theil. Erste Auflage

Marx
Karl Marx

Kapital. Kritika političke ekonomije. Treći svezak, prvi i drugi dio [Prvo izdanje]. Rijetko prvo izdanje jedne od najutjecajnijih knjiga ikada objavljenih.

Verlag von Otto Meissner, 1894.
Njemački. Latinica. Tvrde korice.
Knjiga se sastoji od dva toma
3740,00
Dijalektička imaginacija : povijest Frankfurtske škole i Insituta za socijalno istraživanje 1923-1950

Dijalektička imaginacija : povijest Frankfurtske škole i Insituta za socijalno istraživanje 1923-1950

Martin Jay

Sociološka gledišta i smjerovi.Znanstveni socijalizam, komunizam, marksizam. Marksizam-lenjinizam.

Svjetlost, 1982.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
8,50
Dijalektička racionalnost

Dijalektička racionalnost

Jovan Aranđelović
Nolit, 1981.
Srpski. Latinica. Tvrde korice.
4,50
Dijalektički i historijski materijalizam

Dijalektički i historijski materijalizam

Vranicki
Predrag Vranicki

Odabrani tekstovi filozofa, iz edicije Filozofska hrestomatija.

Matica hrvatska, 1958.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
5,96
Dijalektički materijalizam

Dijalektički materijalizam

Ilija Kosanović

Uvod u osnovna pitanja filozofije marksizma

Veselin Masleša, 1964.
Srpski. Latinica. Tvrde korice.
5,504,40
Dječja bolest "ljevičarstva" u komunizmu

Dječja bolest "ljevičarstva" u komunizmu

Lenjin
Vladimir Iljič Lenjin
Kultura, 1949.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
3,99
Država i revolucija / O državi

Država i revolucija / O državi

Lenjin
Vladimir Iljič Lenjin

Učenje marksizma o državi i zadaci proletarijata u revoluciji.

Kultura, 1960.
Srpski. Latinica. Broširano.
3,98
Epohe ekonomske formacije društva

Epohe ekonomske formacije društva

Karl Marks

Marx je napisao monografiju "Ekonomska formacija društva" između 1857. i 1858. godine.

Kultura, 1960.
Srpski. Latinica. Broširano.
2,98
Filozofija i revolucija

Filozofija i revolucija

Gajo Petrović

Modeli za jednu interpretaciju Marxa – s izvornim tekstovima

Naprijed, 1973.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
7,22