Zatočenici zla: zaveštanje Hane Arent

Zatočenici zla: zaveštanje Hane Arent

Hannah Arendt, Dana Villa, Richard Bernstein, Hauke Brunkhorst, Albrecht Wellmer, Jürgen Habermas, Seyila Benhabib, Julia Kristeva

Zbornik posvećen Hannah Arendt, koji, prema riječima urednika, "posle objavljivanja mnogih dela Hane Arent, predstavlja samo jednu novu, nadamo se ne i poslednju fazu u dugom procesu intenzivne recepcije (njene) misli u našoj sredini".

Osim što predstavlja radni materijal sa Konferencije o Hani Arent, održane u Beogradu od 3. do 7. jula 2002 godine, knjiga bi, po rečima urednika, trebalo da pruži i "valjanu teorijsku osnovu za produktivnu debatu o političkoj prirodi zla", što bi, u kontekstu naše najsvježije istorije značilo da podstakne rekonstrukciju otuđenog, zapuštenog, izmeštenog ili permanentno zloupotrebljavanog javnog političkog prostora. Tematske celine, na koje je Zbornik podeljen, na raznovrsne i višestrane načine izlažu ozbiljno kritičko preispitivanje tradicionalne i jednostrane podele na "dobre" i "zle" aktere. Takva podela, u kojoj jedna strana sebe doživljava kao "apsolutno dobru", "nevinu", a drugu stranu kao "apsolutno zlu", pa time i kao onu koja mora biti uništena, predstavljala je u poslednjoj deceniji dvadesetog veka obrazac nasilja na Balkanu, koji, čak i po okončanju fizičkih sukoba i formalnoj promeni političkog režima, nastavlja da uvlači svoje aktere u začarani krug uzajamnog optuživanja i resentimana. SADRŽAJ Daša Duhaček & Obrad Savić Predgovor 7 I POZIV NA ODGOVORNOST Hana Arent, Li~na odgovornost pod diktaturom 10 Hana Arent, Kolektivna odgovornost 19 Hannah Arendt, šta ostaje? Ostaje jezik / intervju 27 II TRAGOVI ZLA Dejna Vila, Savest, banalnost zla i ideja reprezentativnog počinioca 50 Ričard Bernstin, Refleksije o radikalnom zlu: Arent i Kant 76 Džerom Kon, Zlo i pluralnost: put Hane Arent do prvog dela @ivota duha 89 Vlasta Jalušić, Zbrka u vezi sa pitanjem nasilja 118 Obrad Savić, Ajhman u Hagu! 150 III CONSTITUTIO LIBERTATIS Hauke Brunhorst, Jednakost i elitizam kod Hane Arent 172 Mauricio Paseren D’Antrev, Teorija su|enja Hane Arent 194 Laura Boela, Nikad nenapisan politički moral 211 IV NOVI REPUBLIKANIZAM Albreht Velmer, Hana Arent o revoluciji 236 Jirgen Habermas, Komunikacioni pojam mo}i kod Hane Arent 258 Agneš Heler, Hana Arent o tradiciji i novim počecima 275 Aleksandar Molnar, Romantičarski republikanizam Hane Arent 288 V OPIRUĆI MODERNIZAM Šejla Benhabib, Od problema prosuđivanja do javne sfere: Promišljanje političke teorije Hane Arent 320 Margaret Kanovan, Teorija totalitarizma Hane Arent: preispitivanje 364 Mari-Kler Kaloz-Čop, Bezdržavnost, figure-subjekti savremenih politika 384 Ronald Bajner, Hana Arent i nacionalizam 408 VI MIŠLJENJE BEZ OSLONCA Julija Kristeva, Arent i Aristotel: jedna apologija pripovedanja 430 Žak Taminio, Vreme i unutrašnji sukob uma 445 Liza Džejn Diš, Pripremanje uobrazilje za odlazak u posetu 462 Elizabet Jang Bril, Hana Arent među feministkinjama 489 Hana Pitkin, Promišljanje ‘društvenog’ 505 Hana Arent, Bibliografija 545

Prijevod
Aleksandra Kostić, Dušan Đorđević Mileusnić
Urednik
Daša Duhaček, Obrad Savić
Broj strana
555
Nakladnik
Beogradski krug, Beograd, 2002.
 
Srpski jezik, latinica, broširano.
ISBN
9788682299523

Jedan primjerak je u ponudi

Stanje:Korišteno, u dobrom stanju (tragovi korištenja)
Oštećenja / nepogodnosti:
  • Podvlačeno olovkom
Dodano u košaricu!
 

Zanima Vas i neka druga knjiga? Možete pretražiti našu ponudu pomoću tražilice ili prelistati knjige po kategorijama.

Možda će Vas zanimati i ovi naslovi

Izvori totalitarizma

Izvori totalitarizma

Hannah Arendt

"Nekoliko godina prije 1933. Hannah Arendt je znala da će se dogoditi ono što sam ja smatrao nemogućim. Kad je došla 1933. ona je znala koliko će dalekosežna ta promjena biti." - Karl Jaspers

Feministička izdavačka kuća 94, 1998. Broširano.
16,99128,01
Hegelovska desnica

Hegelovska desnica

Hermann Lübbe
Veselin Masleša, 1980. Broširano.
14,99112,94
Historijski zbornik II/1-4/1949

Historijski zbornik II/1-4/1949

Ferdo Čulinović, Slobodan Štampar, Ljubo Karaman, Marko Kostrenčić, Cvito Fisković, Stjepan Vuković
Školska knjiga, 1949. Broširano.
9,997,4956,45
Čemu dijalog povjesničara/istoričara?

Čemu dijalog povjesničara/istoričara?

Mile Bjelajac, Andrea Feldman, Hans-Georg Fleck
Zaklada Friedrich Naumann, 2005. Broširano.
4,9937,60
101 omiljena priča iz Biblije

101 omiljena priča iz Biblije

Ura Miler

U ovoj knjizi nalaze se najljepše priče iz Biblije napisane jednostavnim jezikom kako bi ih svako dijete moglo razumijeti. Svaka priča je oslikana prekrasnom ilustracijom koja prikazuje značajan trenutak priče.

Riječi iskrene, 1997. Tvrde korice.
2,9922,53
Bosanskohercegovačka književna hrestomatija

Bosanskohercegovačka književna hrestomatija

Herta Kuna, Hatidža Krnjević, Đenana Buturović, Ljubomir Zuković, Branko Milanović
Zavod za izdavanje udžbenika, 1974. Tvrde korice s ovitkom.
Knjiga se sastoji od tri toma
19,99150,61