Zavičajna literatura

100 godina mosta na rijeci Dravi - Donji Miholjac

100 godina mosta na rijeci Dravi - Donji Miholjac

Hrvatsko društvo za ceste - Via Vita, 2008. Tvrde korice.
12,9997,87
20 godina Komunalne banke i štedionice u Osijeku

20 godina Komunalne banke i štedionice u Osijeku

Mažuran et al.
Ive Mažuran, Dragutin Singer, Miljenko Obradović
Litokarton, 1974. Broširano.
6,8551,61
60 godina djelovanja OŠ Dobriša Cesarić

60 godina djelovanja OŠ Dobriša Cesarić

OŠ Dobriša Cesarić, 1999. Broširano.
2,0015,07
725 godina franjevaca u Virovitici

725 godina franjevaca u Virovitici

Zbornik radova međunarodnog simpozija

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), 2006. Tvrde korice.
10,5079,11
90 godina osječkog električnog tramvaja

90 godina osječkog električnog tramvaja

Josip Nađ

Monografija 90 godina električnog tramvaja u Osijeku.

Matica hrvatska, 2016. Tvrde korice.
18,24137,43
Antologija sriemskih pisaca

Antologija sriemskih pisaca

Družtvo Sriemski Hrvat, 1944. Tvrde korice.
13,99105,41
Arheološke spoznaje o Sotinu - Rezultati probnih istraživanja 2008. - 2010.

Arheološke spoznaje o Sotinu - Rezultati probnih istraživanja 2008. - 2010.

Mirela Hutinec, Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar, Mato Ilkić
Gradski muzej Vukovar, 2010. Broširano.
2,9822,45
Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom

Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom

Maja Novak
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1965. Tvrde korice.
12,5094,18
Baranja

Baranja

Istarska naklada. Broširano.
0,584,37
Baranja na starim kartama i nacrtima

Baranja na starim kartama i nacrtima

Stjepan Sršan
Povijesni arhiv u Osijeku, 1997. Broširano.
7,8859,37