Jugoslavija

Alternativna ekonomska politika

Alternativna ekonomska politika

Aleksander Bajt
Globus, 1986. Tvrde korice s ovitkom.
7,255,0738,20
Američki komunistički saveznik: Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955.

Američki komunistički saveznik: Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955.

Jakovina
Tvrtko Jakovina

Tvrtko Jakovina se u ovoj svojoj knjizi, kao i u prethodnoj "Socijalizam na američkoj pšenici" bavi odnosima SAD-a i Jugoslavije u razdoblju hladnog rata.

Profil Internacional, 2003. Tvrde korice.
17,2612,9597,57
Anatomija procesa Milovanu Đilasu

Anatomija procesa Milovanu Đilasu

Centar za informacije i publicitet (CIP), 1989. Tvrde korice.
5,0037,67
Avangarda i politika: istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu

Avangarda i politika: istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu

Marina Gržinić
Beogradski krug, 2005. Broširano.
6,995,5942,12
Avnoj i savremenost

Avnoj i savremenost

Naučni skup "Odluke AVNOJA - trajna osnova nacionalne ravnopravnosti, bratstva i jedinstva, socijalističkog samoupravnog zajedništva, razvoja i naoretka naroda i narodnosti Jugoslavije".

NIŠRO Oslobođenje, 1984. Tvrde korice s ovitkom.
22,9817,24129,89
Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje : osnove antropogeografije

Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje : osnove antropogeografije

Cvijić
Jovan Cvijić
Zavod za izdavanje udzbenika SR Srbije, 1966. Tvrde korice s ovitkom.
16,99128,01
Bibliografija o ratu i revoluciji u Jugoslaviji - Posebna izdanja 1945-1965.

Bibliografija o ratu i revoluciji u Jugoslaviji - Posebna izdanja 1945-1965.

Borivoj Pajović, Milorad Radević
Vojnoizdavački zavod, 1969. Tvrde korice.
7,4956,43
Bili smo partizani

Bili smo partizani

Slava Ogrizović

Ova knjiga sadrži zbirku sjećanja i doživljaja bivših partizana. Svi su detalji stvarni, kao i sva imena, mjesta, datumi i lica; ništa nije izmišljeno ni uljepšano." Knjiga sadrži crno bijele dokumentarne fotografije.

Školska knjiga, 1966. Broširano.
3,2024,11
Bledski sporazum, Tito - Dimitrov (1947)

Bledski sporazum, Tito - Dimitrov (1947)

Slobodan Nešović
Globus, 1979. Tvrde korice s ovitkom.
6,6450,03
Borba za Balkan

Borba za Balkan

Vukmanović-Tempo
Svetozar Vukmanović-Tempo

Autor je organizator ustanka u južnoj Srbiji i Makedoniji. Kao Titov osobni povjerenik upućivan je na zadatke u Bugarsku, Albaniju i Grčku. Nakon rata bio je nosilac visokih državničkih funkcija.

Globus, 1981. Tvrde korice s ovitkom.
6,99 - 8,4652,67 - 63,74