Jugoslavija

39 dana juna

39 dana juna

Teofil Pančić

39 dana juna zbir je autorovih utisaka o poseti gradu po imenu Split, koji je nekada pripadao njegovoj domovini, a sada piscu taj grad pripada po jeziku, prijateljima, sećanjima, izboru i novom definisanju.

Geopoetika, 2014.
Srpski. Latinica. Broširano.
6,98
Alternativna ekonomska politika

Alternativna ekonomska politika

Aleksander Bajt
Globus, 1986.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
7,255,80
Američki komunistički saveznik: Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955.

Američki komunistički saveznik: Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955.

Jakovina
Tvrtko Jakovina

Tvrtko Jakovina se u ovoj svojoj knjizi, kao i u prethodnoj "Socijalizam na američkoj pšenici" bavi odnosima SAD-a i Jugoslavije u razdoblju hladnog rata.

Profil Internacional, 2003.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
17,26
Anatomija procesa Milovanu Đilasu

Anatomija procesa Milovanu Đilasu

Centar za informacije i publicitet (CIP), 1989.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
5,003,50
Avangarda i akcija

Avangarda i akcija

Dragomir Drašković
Privredni pregled, 1979.
Srpski. Latinica. Broširano.
5,984,78
Avangarda i politika: istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu

Avangarda i politika: istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu

Marina Gržinić
Beogradski krug, 2005.
Srpski. Latinica. Broširano.
6,99
Avnoj i savremenost

Avnoj i savremenost

Naučni skup "Odluke AVNOJA - trajna osnova nacionalne ravnopravnosti, bratstva i jedinstva, socijalističkog samoupravnog zajedništva, razvoja i naoretka naroda i narodnosti Jugoslavije".

NIŠRO Oslobođenje, 1984.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
22,98
Bespuća povijesne zbiljnosti: Rasprava o povijesti i filozofiji zlosilja

Bespuća povijesne zbiljnosti: Rasprava o povijesti i filozofiji zlosilja

Tuđman
Franjo Tuđman

Bespuća povijesne zbiljnosti su najpoznatije djelo prvoga hrvatskog predsjednika, prevođena i na strane jezike. Knjigu je Tuđman pripremao od ranih 1980-ih, a objavio 1989. godine.

Nakladni zavod Matice hrvatske, 1989.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice s ovitkom.
8,366,27 - 10,46
Bibliografija o ratu i revoluciji u Jugoslaviji - Posebna izdanja 1945-1965.

Bibliografija o ratu i revoluciji u Jugoslaviji - Posebna izdanja 1945-1965.

Borivoj Pajović, Milorad Radević
Vojnoizdavački zavod, 1969.
Srpski. Latinica. Tvrde korice.
7,49
Bijela knjiga Stipe Šuvara: Originalni dokument Centra CK SKH za informiranje i propagandu od 21. ožujka 1984.

Bijela knjiga Stipe Šuvara: Originalni dokument Centra CK SKH za informiranje i propagandu od 21. ožujka 1984.

˝Bijela knjiga˝ prvi put je objavljena u knjiškom izdanju. Ona je povijesni dokument kojeg je načinio Centar CK SKH za informiranje i propagandu 1984.

Večernji posebni proizvodi d.o.o, 2010.
Hrvatski. Latinica. Tvrde korice.
6,78