Drama

Američka predigra

Američka predigra

Neda Miranda Blažević
Grafički zavod Hrvatske (GZH), 1989. Broširano.
2,9922,53
Bankari

Bankari

Arthur Hailey
Mladost, 1986. Broširano.
2,9922,53
Boj žaba i miševa/natjecanje Homera i Hesioda

Boj žaba i miševa/natjecanje Homera i Hesioda

Boj žaba i miševa je komični ep, odnosno, parodija na Homerovu Ilijadu.

Antibarbarus, 2004. Broširano.
9,9975,27
Bombon

Bombon

Mian Mian
Znanje, 2004. Broširano.
2,9922,53
Brži od smrti

Brži od smrti

Josh Bazell

Književni kritičari žive za ovakve romane. Mješavina drame, Kuma i Tarantinova filma... Tražiti da suosjećamo s nemilosrdnim doktorom teško je. Uspjeti nas “navući” da se poistovjetimo s plaćenim ubojicom graniči s genijalnošću.

Fraktura, 2010. Broširano.
4,9937,60
Buntovni grad

Buntovni grad

Luis Amado Blanco

Kubanska revolucija

Zora, 1975. Tvrde korice s ovitkom.
9,5071,58
Četiri drame

Četiri drame

George Bernard Shaw
Matica hrvatska, 1951. Tvrde korice.
9,997,4956,43
Čovek od mramora/Čovek od gvožđa

Čovek od mramora/Čovek od gvožđa

Aleksander Šćibor Rylski
Dečje novine, 1983. Tvrde korice s ovitkom.
9,9975,27
Crne tačke

Crne tačke

Brković
Jevrem Brković
Globus, 1989. Tvrde korice s ovitkom.
8,996,7450,78
Crvena soba

Crvena soba

August Strindberg

Crvena soba je prvi moderni švedski roman, objavljen kad je autoru bilo svega 30 godina i u kojem je Strindberg na neponovljiv način uspio uvezati i stopiti rodovsko-žanrovska usmjerenja pripovjedačke proze, drame i romana.

Svjetlost, 1952. Broširano.
4,993,9930,06